OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO DOPLŇKOVÉ SLUŽBY A PRODUKTY

Obchodní podmínky pro doplňkové služby a produkty společnosti LazyFriday s.r.o. pro službu LazyFriday catio

1. Vznik a podmínky smluvního vztahu

1. 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky spolu uzavírá Zákazník a Poskytovatel na základě stanovení pozdějších předpisů.
 

1. 2. Poskytovatel služeb nabízených na webových stránkách LazyFriday s.r.o. – LazyFriday catio (www.catio.cz) je:
 

LazyFriday s.r.o.
Ičo: 06977961
Spisová značka: C 292397 vedená u Městského soudu v Praze
Sídlo: Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha, Česká Republika
Korespondenční adresa: Gorkého 51/1, Veveří, 602 00 Brno, Česká Republika
E-mail: ahoj@lazyfriday.cz
Telefon: +420 775 898 888
Bankovní spojení: 2501524194/2010 ( u Fio Banka a.s.) dále jen Poskytovatel.

 

1. 3. Odpovědný vedoucí: Lukáš Verčík e-mail: ceo@lazyfriday.cz, tel. 606 025 288 Dále jen: Odpovědný vedoucí.
 

1. 4. Catio Hrdinka / catio Hrdina: Fyzická osoba ve smluvním vztahu s Poskytovatelem vykonávající služby péče o mazlíčky pod značkou LazyFriday catio. Dále jen catio Hrdinka.
 

​1. 5. Zákazník: Zákazníkem se rozumí fyzická osoba, která objednává a nebo využívá služby pod značkou LazyFriday catio u společnosti LazyFriday s.r.o. Dále jen: Zákazník.

2. Poskytování doplňkových služeb

2. 1. Placené doplňkové služby si Zákazník objednává zvlášť, nad rámec ceny za vybraný tarif. Některé doplňky jsou však vykonány v čase zakoupeného tarifu a tedy nejsou nad rámec uvedeného času tarifu, dle popisu doplňku.

 

2. 2. Doplňkové služby se Poskytovatel zastoupeným catio Hrdinkou a subdodavateli LazyFriday s.r.o., zavazuje vykonávat pečlivě, profesionálně, s nejlepším vědomím a svědomím.

 

2. 3. Vybrané doplňkové služby jsou uvedeny v Dohodě o hlídání a venčení, a současně v elektronické platformě Róza a Zákazník podpisem této smlouvy souhlasí s plněním vybraných doplňkových služeb.

3. Doplňky

3.1. Doplněk "Drobná výpomoc v domácnosti"

3. 1. 1. Doplněk "Drobná výpomoc v domácnosti" je doplňkovou službou k ceně zakoupeného tarifu a to zcela zdarma.
 

3. 1. 2. Doplněk “Drobná výpomoc v domácnosti”  lze přiobjednat v platformě Róza.

3. 1. 3. Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit, částečně vykonat, nebo vůbec nevykonat doplněk “drobná výpomoc v domácnosti”. V případě nevykonání doplňku nemá Zákazník nárok na jakoukoliv kompenzaci.

3. 1. 4. V rámci doplňku je catio Hrdinka / catio Hrdina povinen obstarat drobnou výpomoc v domácnosti, a to vynesení odpadků, zalití květin, vyvětrání a vybrání pošty z domovní schránky.

3. 1. 5. Při výkonu vynesení odpadků z domácnosti catio Hrdinka / catio Hrdina vynáší běžný směsný odpad pouze v případě, je-li možnost vynesení odpadků do místa tomu určeného ve vzdálenosti do 200 m od místa výkonu hlídání mazlíčka.

3. 1. 6. V případě tříděného odpadu catio Hrdinka / catio Hrdina vynáší pouze takový tříděný odpad, jehož kontejnery se nacházejí ve vzdálenosti do 200 m od místa výkonu hlídání mazlíčka.

3. 1. 7. Vynesení odpadu se nevztahuje na odpad objemný, nebezpečný,  vyžadující speciální zacházení a s citlivým obsahem. Posouzení zda odpad spadá do některé z vyjmenovaných kategorií je výlučně na posouzení Poskytovatele, zastoupeného catio Hrdinkou / catio Hrdinou.

3. 1. 8. Pro výkon péče o květiny je Zákazník povinen předat informace potřebné k obstarání květin v domácnosti.

3. 1. 9. Poskytovatel si vyhrazuje právo zřeknutí se péče o květiny, které potřebují zvýšenou péči, s vysokou hodnotou, toxické, alergenní, či jinak nebezpečné květiny. Posouzení zda odpad spadá do některé z vyjmenovaných kategorií je výlučně na posouzení Poskytovatele, zastoupeného catio Hrdinou / catio Hrdinkou.

3. 1. 10. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za stav květin, ani jejich úhyn nebo poškození.

3. 1. 11. Při výkonu vyzvednutí pošty dochází k vyzvedávání pošty pouze v místě výkonu hlídání mazlíčka a tím jsou bytové schránky nebo domovní schránky.

3. 1. 12. catio Hrdinka / catio Hrdina nejsou oprávněni přebírat doporučenou poštu, poštu s modrým či jiným barevným pruhem, poštu s dobírkou, s vysokou hodnotou.

3. 1. 13. catio Hrdinka / catio Hrdina nejsou oprávněni převzatou poštu otevírat a nahlížet tak do obsahu pošty.

3. 1. 15. V případě, je-li ve schránce vhozena výzva pro vyzvednutí zásilky na poště, catio Hrdinka / catio Hrdina tuto výzvu ze schránky převezme a uloží ji na předem stanovené místo v bytě / domě, které Zákazník předem pro tento úkon určil.

3. 1. 16. Doplněk Drobnou výpomoc v domácnosti catio Hrdinka / catio Hrdina vykonává po celou dobu zakoupeného tarifu hlídání a venčení a tento doplněk je vykonáván v čase zakoupeného tarifu hlídání a venčení.

3. 1. 17. Doplněk Drobnou výpomoc v domácnosti vykonává catio Hrdinka / catio Hrdina tak, aby nedošlo ke snížení kvality péče o daného domácího mazlíčka.

3.2. Doplněk "Péče o další mazlíčky"

3. 2. 1. Doplněk "Péče o další mazlíčky" je doplňkovou službou k ceně zakoupeného tarifu a to zcela zdarma. 
 

3. 2. 2. Doplněk “Péče o další mazlíčky”  lze přiobjednat v platformě Róza.
 

3. 2. 3.  Tento doplněk zahrnuje základní péči o další mazlíčky v domácnosti a to rybičky, králíky, morčata, křečky, pískomily, činčily, želvy, drobné ještěry, andulky a kočky jsou-li ve společné domácnosti s kočkou.
 

3. 2. 4. Poskytovatel neposkytuje péči o exotické, jedovaté, chráněné, ohrožené a zdraví člověka ohrožující domácí mazlíčky. Posouzení, zda domácí mazlíček spadá do některé z vyjmenovaných kategorií, je výlučně na posouzení Poskytovatele.

3. 2. 5. Zákazník je povinen předem informovat o dalších mazlíčcích, kteří se v domácnosti vyskytují a podat k nim veškeré informace potřebné k zajištění péče o ně. Mezi tyto informace patří, o jaké mazlíčky se jedná, druh, jejich přesný počet, jejich zdravotní stav. Dále také harmonogram potřebný k zajištění jejich péče - krmení, čištění, socializace.

3. 2. 6. Zákazník je povinen předem informovat o dalších mazlíčcích, kteří se v domácnosti vyskytují a podat k nim veškeré informace potřebné k zajištění péče o ně. Mezi tyto informace patří, o jaké mazlíčky se jedná, druh, jejich přesný počet, jejich zdravotní stav. Dále také harmonogram potřebný k zajištění jejich péče - krmení, čištění, socializace.

3. 2. 7. Zákazník je povinen předem informovat o dalších mazlíčcích, kteří se v domácnosti vyskytují a podat k nim veškeré informace potřebné k zajištění péče o ně. Mezi tyto informace patří, o jaké mazlíčky se jedná, druh, jejich přesný počet, jejich zdravotní stav. Dále také harmonogram potřebný k zajištění jejich péče - krmení, čištění, socializace.

3. 2. 8. Čas strávený při veterinárním ošetření není započítáván do času zakoupeného tarifu a tento navýšený čas catio Hrdinky / catio Hrdiny je Zákazník povinen Poskytovateli proplatit dle platného ceníku dostupného v ceníku uvedeném na webu catio.cz. Doplatek je účtován po 15 minutových blocích , kdy i započatý blok je brán jako celý blok.

3. 2. 9. Dojde-li k pochybení při výkonu péče o mazlíčka ze strany Poskytovatele a toto pochybení má za následek potřebu veterinárního ošetření mazlíčka, hradí toto ošetření Poskytovatel v rámci „Pojištění podnikatele a právnických osob“ u Generali a.s. s limitem plnění 5 000 000 Kč.

3. 2. 10. Doplněk péče o další mazlíčky catio Hrdinka / catio Hrdina vykonává po celou dobu zakoupeného tarifu hlídání a venčení.

3.3. Doplněk "Drobný nákup dle vašeho přání"

3. 3. 1. Doplněk "Drobný nákup dle vašeho přání" dále jen nákup, je příplatkovou službou jehož cena se připočte k ceně tarifu hlídání a venčení, dle aktuálního ceníku dostupného v platformě Róza a na webových stránkách catio.cz.
 

3. 3. 2. Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout, limitovat, modifikovat plnění tohoto doplňku, kdykoliv bez předchozího upozornění a nároku na kompenzaci.

3. 3. 3.  Poskytovatel si vyhrazuje právo dle svého uvážení pozměnit obsah nákupního seznamu.

3. 3. 4. Maximální hodnota nákupu je limitována na 400 Kč.

3. 3. 5. Zákazník je povinen uhradit cenu za nákup, po předložení účtenky, nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení hlídání a to na účet Poskytovatele 2501524194/2010. Jako variabilní symbol Zákazník uvede číslo Dohody o hlídání.

3. 3. 6. ​1 ks objednaného doplňku je 1 nákup v jedné prodejně potravin, nebo chovatelských potřebách, v nejbližším okolí místa hlídání a venčení. Nelze tak kombinovat na 1 ks doplňku s více návštěvami supermarketů, prodejen apod.

¨

3. 3. 7. Poskytovatel si vyhrazuje právo výběru prodejny a to kdykoliv bez předchozího upozornění změnit prodejnu.

3. 3. 8. Nákup je limitován na maximální počet položek 10 o celkové maximální hmotnosti 4 kg.

3. 3. 9. Doplněk se nevztahuje pro nákup alkoholických a tabákových výrobků.

3. 3. 10. V případě není-li produkt z nákupního seznamu dostupný, vyhrazuje si Poskytovatel právo, tento produkt ze seznamu nedodat, nebo dodat produkt podobný.

3. 3. 11. Nákup je předán Zákazníkovi v případě, že se Zákazník zdržuje v místě hlídání. V případě není-li možné předat nákup přímo Zákazníkovi, je nákup umístěn na příslušná místa (kuchyň, lednice, spíž), po předchozí domluvě catio Hrdiny / catio Hrdinky a Zákazníka. 

3. 3. 12. Originál dokladu o nákupu je předán (ponechán) Zákazníkovi. Kopie dokladu o nákupu je ponechána Poskytovateli. Tato kopie je součástí vyúčtování / faktury doplatku Zákazníkem.

3. 3. 13. Zákazník je povinen sdělit Poskytovateli alergie své, i těch členů domácnosti, kteří budou položky  z nákupního seznamu konzumovat nebo používat. Dále je také povinen sdělit veškerá jiná zdravotní omezení, které by mohla konzumace nebo použití daných výrobků ovlivnit. ​

3. 3. 14. Poskytovatel není jakkoliv zodpovědný za zdravotní či jiné potíže, které mohou zakoupené produkty způsobit. Za případné potíže přebírá Zákazník plnou zodpovědnost.

3. 3. 15. Zákazník se současně zříká jakéhokoliv nároku na úhradu vzniklé škody spojené s výskytem možných zdravotních či jiných potíží.

3. 3. 16. Na jednu objednávku hlídání a venčení lze zakoupit maximálně 3 ks doplňku.

3.4. Doplněk "Úklid domácnosti od LazyFriday catio"

3. 4. 1. Doplněk "Úklid domácnosti od LazyFriday catio" dále jen úklid domácnosti, je příplatkovou službou jejiž cena se připočte k ceně tarifu hlídání a venčení. Cena doplňku se odvíjí od podlahové plochy bytové jednotky.

3. 4. 2. Doplněk Úklid domácnosti od LazyFriday catio" lze přiobjednat v objednávkovém formuláři, dle aktuálního ceníku dostupného v platformě Róza a na webových stránkách catio.cz.

3. 4. 3.  V rámci doplňku je catio Hrdinka / catio Hrdina povinen obstarat běžný úklid domácnosti, tedy mytí nádobí, zametení / vysátí podlahy, umytí podlahy, utření prachu, urovnání věcí.

3. 4. 4. Doplněk úklidu je časově omezen dle velikosti bytové jednotky, čas navíc se přidává k danému tarifu hlídání a venčení. 

Časové omezení pro bytové jednotky je definován na základě podlahové plochy bytové jednotky a to následovně:

  - Do 50 m2 - 2 hodiny

  - Do 75 m2 - 2,5 hodiny

  - Do 100 m2 - 3 hodiny

  - Do 150 m2 - 4 hodiny

  - Do 200 m2 - 5 hodin

  - Do 300 m2 - 6 hodin

  - Do 400 m2 - 7 hodin

3. 4. 5 Poskytovatel si vyhrazuje právo na zřeknutí se zodpovědnosti, vyhrazení modifikovat, omezit nebo nedodat doplněk bez nároku na kompenzaci Zákazníkovi.

3. 4. 6. Zákazník je povinen předem informovat o dalších mazlíčcích, kteří se v domácnosti vyskytují a podat k nim veškeré informace potřebné k zajištění péče o ně. Mezi tyto informace patří, o jaké mazlíčky se jedná, druh, jejich přesný počet, jejich zdravotní stav. Dále také harmonogram potřebný k zajištění jejich péče - krmení, čištění, socializace.

3. 4. 7.  1 ks objednaného doplňku je základní úklid domácnosti při jedné návštěvě hlídání a venčení. 

3. 4. 8. Na jednu objednávku hlídání a venčení lze zakoupit maximálně 3 ks doplňku.

3. 4. 9. Zakoupené kusy doplňku lze sčítat dohromady.

3.5. Doplněk "Vyzvednutí léku pro vás a vašeho mazlíčka"

3. 5. 1. Doplněk "Vyzvednutí léků pro vás a vašeho mazlíčka" dále jen vyzvednutí léků, je příplatkovou službou jejiž cena se připočte k ceně tarifu hlídání a venčení. 

3. 5. 2. Doplněk "Vyzvednutí léků pro vás a vašeho mazlíčka" lze přiobjednat v platformě Róza, dle aktuálního ceníku dostupného v platformě Róza a na webových stránkách catio.cz.

3. 5. 3.  Doplněk se vztahuje na vyzvednutí předepsaných léků i léků / vitamínů z volného prodeje v síti lékáren.

3. 5. 4. Recept k vyzvednutí léků je předán Zákazníkem na úvodní schůzce, nebo ponechán v místě hlídání a venčení, aby si jej mohl/a catio Hrdina / catio Hrdinka během návštěvy hlídání a venčení převzít.

3. 5. 5 Předáním receptu, nebo ponechání receptu v místě hlídání a venčení získává catio Hrdina / catio Hrdinka právo tento recept vyzvednout a následně jej předat (ponechat) v místě výkonu hlídání a venčení Zákazníka.

3. 5. 6. Vyzvednutí léků je možné v nejbližší lékárně, či specializované prodejně v nejbližším okolí místa výkonu hlídání a venčení.

3. 5. 7.  Maximální hodnota doplatku za léky je limitována na 400 Kč.

3. 5. 8. . V případě doplatku za léky je zákazník povinen uhradit cenu za doplatek, po předložení účtenky, nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení hlídání a to na účet Poskytovatele 2501524194/2010. Jako variabilní symbol Zákazník uvede číslo Dohody o hlídání.

3. 5. 9. Na jednu objednávku hlídání a venčení lze zakoupit maximálně 1 ks doplňku.

3. 5. 10. V případě není-li produkt k vyzvednutí dostupný, vyhrazuje si Poskytovatel právo, tento produkt nedodat.

3. 5. 11. Poskytovatel si vyhrazuje právo na zřeknutí se zodpovědnosti, vyhrazení modifikovat, omezit nebo nedodat doplněk bez nároku na úhradu.

3. 5. 12. Poskytovatel si vyhrazuje právo dodání substitutu léku, závisí-li na dodání léku život mazlíčka. Tento substitut je dodán po dohodě se Zákazníkem, ošetřujícím veterinářem a lékárníkem. 

4. Ceny

4. 1. Cena doplňků  se stanovuje podle aktuálně platného ceníku v platformě Róza, dostupného také na webových stránkách catio.cz.

4. 2. Smluvní strany se mohou v případě vzájemné dohody také na jiné individuální ceně za poskytnuté doplňkové služby. Poskytnutí individuální ceny je výhradně na rozhodnutí Poskytovatele. Zákazníkovi nevzniká žádný právní nárok na individuální nabídku.

5. Povinné informace pro spotřebitele

5. 1. Ve vztahu k Poskytovateli nevznikají Zákazníkovi žádné náklady za použití komunikačních prostředků na dálku. 

6. Neuhrazené doplatky

6. 1. Pokud Zákazník neuhradí doplatek (hodnotu nákupu) do 3 dnů od ukončení hlídání, tato dlužná částka bude úročena zákonným úrokem z prodlení plus 5% z dlužné částky, včetně příslušenství za každý den prodlení.

6. 2. Poskytovatel si vyhrazuje právo uplatnit smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za prodlení s úhradou delší jak 30 kalendářních dnů. Pokud pokuta nebude uhrazena do 3 kalendářních dnů od vystavení, tato dlužná pokuta bude úročena zákonným úrokem z prodlení plus 5 % za každý den z prodlení. Tato pokuta nemá vliv na úhradu dlužné částky včetně příslušenství.

6. 3. Poskytovatel si vyhrazuje právo učinit kdykoliv výhradní rozhodnutí o vymáhání, prominutí celé, nebo části dlužné částky.

7. Odpovědnost za škodu

7. 1. Ustanovení tohoto článku Obchodních Podmínek se nevztahují na Poskytovatele. 

7. 2. Zákazník se tímto výslovně vzdává práva na náhradu škody od Poskytovatele neúmyslně nebo nikoli z hrubé nedbalosti způsobené Poskytovatelem porušením jakékoliv povinnosti Poskytovatele uvedené ve Smlouvě v souvislosti s plněním Smlouvy nebo v těchto Obchodních Podmínek.

8. Ochrana osobních údajů

8. 1. Zpravování osobních údajů se řídí dle zásad ochrany osobních údajů a mlčenlivosti dostupné na internetové adrese https://www.catio.cz/obchodni-podminky/zasady-ochrany-osobnich-udaju/

9. Obecná ustanovení

9. 1. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

9. 2. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

9. 3. Dohody o hlídání a venčení psů a otázky související se řídí českým právem.

9. 4. Znění těchto Všeobecných obchodních podmínek je pro obě smluvní strany závazné.

10. Rozhodné právo

10. 1. Tyto Obchodní podmínky, jakož i Smlouva, se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

10. 2. Jakékoliv spory vzniklé na základě Smlouvy a nebo těchto Obchodních Podmínek budou rozhodovat věcně a místně příslušné soudy České republiky.

11. Účinnost

11. 1. Tyto Obchodní Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 20. 12. 2020.

 

Máte dotaz k obchodním podmínkám pro doplňkové služby a produkty, kontaktujte nás

lazyfriday_dogio.cz_ikony_kontakty_2@3

Centrum zákaznické péče
tel: +420 775 898 888
e-mail: ahoj@catio.cz
chat: v pravém dolním rohu

O SLUŽBĚ

O LAZYFRIDAY CATIO

POTŘEBUJETE PORADIT?

Zavolejte nám na:

+420 775 898 888

Jsme tu pro vás každý den:

PO-PÁ: 08:00 - 20:00
SO-NE: 10:00 - 16:00

MAGAZÍN LAZYFRIDAY CATIO

Vše o plemeni

Kočka a já

Kočičí poradna

Zdraví

Tipy od catio